Måndagen den 17 juni 2013

Talarlista 2012/13:20130617

Måndagen den 17 juni 2013

[konvertering pågår]