Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Trafikutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:20 Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-05 kl. 11:00

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:20
Datum och tid: 2019-02-05 11:00
Plats: RÖ 7-23

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:19

2. Cykelfrågor (TU6)
Justering
Motioner
Föredragande: CF

3. Information från Trafikverket och Transportstyrelsen
Överdirektör Bo Netz och Kristina Hagberg, chef för förarprov, från Trafikverket samt Björn Renberg, enhetschef Behörigheter och utredare Thomas Fahlander från Transportstyrelsen informerar om myndigheternas gemensamma översyn av körkortssystemet

4. Aktuella EU-frågor
Information
Föredragande: SE

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 februari 2019 kl. 10.00Bilagor


Punkt 1. Protokoll
Punkt 2. Förslag 2018/19:TU6
Punkt 3. Presentation (skickas ut senare)
Punkt 4. Sammanställning
Punkt 5. Verksamhetsplanering