Allmänna motionstiden 2016

Uttag 2016/17:AMT
2016/17
Totalt 3409 motioner i listan.

Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2016

Motion 2016/17:3498

av Sofia Fölster (M)
Höjd gräns för alkoholhaltiga drycker som får säljas i butik

Motion 2016/17:3497

av Sofia Fölster (M)
Avskaffande av tv-avgiften

Motion 2016/17:3494

av Annie Lööf m.fl. (C)
Nytt ledarskap för Sverige

Motion 2016/17:3489

av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2016/17:3488

av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2016/17:3487

av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2016/17:3486

av Fredrik Malm m.fl. (L)
Utgiftsområde 13
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida