Allmänna motionstiden 2017

Uttag 2017/18:AMT

2017/18
Totalt 150 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2017

Motion 2017/18:157 av Said Abdu (L)
Ung Företagsamhet

Motion 2017/18:156 av Said Abdu (L)
Avsätt en del av miljöbudgeten till forsknings- och innovationsprojekt

Motion 2017/18:155 av Said Abdu (L)
Brist på rent vatten i Sverige kan lösas med innovativa och miljövänliga företagare och uppfinnare

Motion 2017/18:154 av Said Abdu (L)
Fokus på tryggare handelsplatser genom riktade insatser mot organiserade ligor

Motion 2017/18:153 av Said Abdu (L)
Folkbildning och folkrörelser

Motion 2017/18:152 av Said Abdu (L)
Välkomna framtidens tjänstebaserade mediekonsumtion

Motion 2017/18:151 av Said Abdu (L)
Länge leve Dalsland och Värmland

Motion 2017/18:150 av Said Abdu (L)
Energieffektivisering av fastigheter och bostäder för att nå Sveriges energi- och klimatmål

Motion 2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L)
Gränshandel och eftersatt infrastruktur mellan Sverige och Norge

Motion 2017/18:148 av Roger Haddad (L)
Förhindra bidragsberoende och underlätta nyanländas integration

Motion 2017/18:147 av Roger Haddad (L)
Könsseparerade badtider

Motion 2017/18:146 av Said Abdu (L)
Förändring av benämningen för utgiftsområde 24 Näringsliv i statsbudgeten

Motion 2017/18:145 av Said Abdu (L)
Frigivning av Dawit Isaak

Motion 2017/18:144 av Said Abdu (L)
Utöka användandet av elektronisk fotboja vid kontaktförbud

Motion 2017/18:143 av Said Abdu (L)
Lagstifta om alkolås i rattfylleridömdas fordon

Motion 2017/18:142 av Said Abdu (L)
Återinförande av ämbetsmannaansvaret

Motion 2017/18:141 av Said Abdu (L)
Inrätta en författningsdomstol i Sverige

Motion 2017/18:140 av Said Abdu (L)
Expansionen av regeringskansliets personalstyrka

Motion 2017/18:139 av Said Abdu (L)
Förstatliga universitetssjukhusen

Motion 2017/18:138 av Said Abdu (L)
Handel med Palestina

Motion 2017/18:137 av Said Abdu (L)
Industrimuseer för att öka turismen och stärka intresset för teknisk utbildning

Motion 2017/18:136 av Said Abdu (L)
Förverkligande av förslagen i SOU-utredning 2016:2 Effektiv vård

Motion 2017/18:135 av Said Abdu (L)
Inkluderande av intjänad inkomst- och premiepension i giftorättsgodset

Motion 2017/18:134 av Said Abdu (L)
Översyn för att stärka den svenska klockindustrin

Motion 2017/18:133 av Said Abdu (L)
Inrätta en kommunal standard i välfärdssystemet

Motion 2017/18:132 av Said Abdu (L)
Öka andelen inhemsk produktion av matråvaror och halvfabrikat som har ursprung i andra matkulturer

Motion 2017/18:131 av Said Abdu (L)
Erfarenheter av svenska avtynade branscher inför framtiden

Motion 2017/18:130 av Said Abdu (L)
Miljöavgifter – en strategisk plan för Vänern

Motion 2017/18:129 av Said Abdu (L)
Underlätta för den svenska träindustrin som ett led i en hållbar klimat- och sysselsättningspolitik

Motion 2017/18:128 av Roger Haddad (L)
Krav på att vara lärare innan man påbörjar rektorsutbildningen

Motion 2017/18:127 av Said Abdu (L)
Tiggeri ur ett näringspolitiskt perspektiv – ekonomiskt stöd utan motprestation

Motion 2017/18:126 av Said Abdu (L)
Avskaffande av preliminärskatten

Motion 2017/18:125 av Edward Riedl (M)
Förtroendet för allemansrätten

Motion 2017/18:124 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Bygglov för vindkraftsparker

Motion 2017/18:123 av Allan Widman (L)
Förbud mot skyddsvästar

Motion 2017/18:122 av Allan Widman (L)
Medalj för särskilt berömvärda internationella insatser

Motion 2017/18:121 av Allan Widman (L)
Bilmålvakter

Motion 2017/18:117 av Björn Rubenson (KD)
Sekretesslagen och lindriga brott i LSS-bostäder

Motion 2017/18:116 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Vattenförsörjning

Motion 2017/18:112 av Jimmy Ståhl (SD)
Alkometer

Motion 2017/18:111 av Jimmy Ståhl (SD)
Attefallshus

Motion 2017/18:110 av Jimmy Ståhl (SD)
Fastighetsskatt

Motion 2017/18:109 av Jimmy Ståhl (SD)
Västlänken

Motion 2017/18:108 av Jimmy Ståhl (SD)
Parkeringsbot

Motion 2017/18:107 av Jimmy Ståhl (SD)
Nationella id-kort

Motion 2017/18:106 av Jan Lindholm (MP)
Barnkonventionen till lag

Motion 2017/18:105 av Rasmus Ling och Janine Alm Ericson (båda MP)
Nattågstrafik på europeiska kontinenten

Motion 2017/18:104 av Caroline Szyber (KD)
Kompetens- och utbildningsbehoven inom handeln

Motion 2017/18:103 av Edward Riedl (M)
Förenklad handel mellan Sverige och Norge

Motion 2017/18:102 av Edward Riedl (M)
Ekonomiska frizoner i glesbygden

Motion 2017/18:101 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Gemensam klädsel

Motion 2017/18:100 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)
Lärosäten måste korrelera antalet utbildningsplatser med tillgången på studentbostäder

Motion 2017/18:99 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)
Inför tidsgränser för användandet av språktolk

Motion 2017/18:98 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok

Motion 2017/18:97 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Investera i en framtida sydostkustbana

Motion 2017/18:96 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Marinarkeologiskt museum

Motion 2017/18:95 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Polisbemanning på landsbygden

Motion 2017/18:94 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Öppen källkod

Motion 2017/18:93 av Mikael Eskilandersson (SD)
Cykelhjälm

Motion 2017/18:92 av Mikael Eskilandersson och Jonas Millard (båda SD)
Gör bankkontonummer flyttbara

Motion 2017/18:91 av Mikael Eskilandersson och Sara-Lena Bjälkö (båda SD)
Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping

Motion 2017/18:90 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)
Tillåt dikning av skogsmark

Motion 2017/18:89 av Mikael Eskilandersson (SD)
Ta bort tillståndskravet för att ta jordbruksmark ur produktion

Motion 2017/18:88 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Bygget av järnvägstunnel i Varbergs kommun

Motion 2017/18:87 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Utbyggnad av vägnätet i Halland

Motion 2017/18:86 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Representation från motorhobbyn i berörda myndigheter

Motion 2017/18:85 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
En slopad kommunal fastighetsavgift

Motion 2017/18:84 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Slopa ränteavdragen och återför medlen till hushållen

Motion 2017/18:83 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Kommunalt veto vid avtal om privata asylboenden ute i kommunerna

Motion 2017/18:82 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Hästar i trafiken

Motion 2017/18:81 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Lägre fastighetsavgift ute i glesbygden/på landsbygden

Motion 2017/18:80 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Vinterdäck på tunga fordon i Sverige

Motion 2017/18:79 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Regleringar av kör- och vilotider för chaufförer

Motion 2017/18:78 av Sara-Lena Bjälkö (SD)
Inkomstprövning av barnbidraget

Motion 2017/18:77 av Sara-Lena Bjälkö och Jonas Millard (båda SD)
Utred en begränsning av bankers möjlighet till borgen vid bostadslån

Motion 2017/18:76 av Sara-Lena Bjälkö och Jonas Millard (båda SD)
Utred inlåsningseffekterna av reavinstskatten på bostäder

Motion 2017/18:75 av Markus Wiechel (SD)
Avskaffa Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form

Motion 2017/18:74 av Markus Wiechel (SD)
Förslag för en sundare fastighetsmarknad

Motion 2017/18:73 av Markus Wiechel (SD)
Krafttag mot fusk vid Trafikverkets prov

Motion 2017/18:72 av Markus Wiechel (SD)
Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift

Motion 2017/18:71 av Markus Wiechel (SD)
Opartisk kontroll av PPM-rådgivning

Motion 2017/18:70 av Markus Wiechel (SD)
Privatisera distriktsveterinärverksamheten

Motion 2017/18:69 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (båda SD)
Återinför riksmötets öppnande i Rikssalen

Motion 2017/18:68 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Åtgärder mot hepatit C

Motion 2017/18:67 av Angelika Bengtsson (SD)
Sverigeturné för Kungliga Baletten

Motion 2017/18:66 av Angelika Bengtsson (SD)
Tillståndsplikt för utförande av laserbehandling

Motion 2017/18:65 av Angelika Bengtsson (SD)
Valhemlighet med valsedel

Motion 2017/18:64 av Angelika Bengtsson (SD)
Ökade insatser för självmordsförebyggande åtgärder

Motion 2017/18:63 av Sofia Fölster (M)
Arbetsgivaravgifter för unga

Motion 2017/18:62 av Sofia Fölster (M)
En föräldraförsäkring som kan delas av fler

Motion 2017/18:61 av Lars-Axel Nordell (KD)
Uppgradering av Pensionsmyndighetens uppdrag

Motion 2017/18:60 av Larry Söder och Lars-Axel Nordell (båda KD)
Tydligare företagsbeskattning

Motion 2017/18:59 av Lars-Axel Nordell och Larry Söder (båda KD)
Kontanter som betalningsmedel

Motion 2017/18:58 av Lars-Axel Nordell (KD)
Bevarandet av gravar och gravstenar

Motion 2017/18:57 av Lars-Axel Nordell (KD)
Enhetlig kulturmoms

Motion 2017/18:56 av Lars-Axel Nordell (KD)
Utbildningsplatser och forskning vid Örebro Teologiska Högskola

Motion 2017/18:55 av Lars-Axel Nordell (KD)
Alkobommar vid svenska hamnar

Motion 2017/18:54 av Lars-Axel Nordell (KD)
En sträcka av E18 som elväg

Motion 2017/18:53 av Lars-Axel Nordell (KD)
Förbättra sjösäkerheten på Hjälmaren

Motion 2017/18:52 av Lars-Axel Nordell (KD)
Tillgången till tolktjänst i hela landet

Motion 2017/18:51 av Lars-Axel Nordell (KD)
Tystnadsplikten för tolkar

Motion 2017/18:50 av Lars-Axel Nordell (KD)
Förbud mot eftersupning

Motion 2017/18:49 av Sofia Fölster (M)
Ringled runt huvudstaden

Motion 2017/18:48 av Robert Hannah (L)
Vi måste sluta ta emot män som hatar kvinnor

Motion 2017/18:47 av Robert Hannah (L)
Bekämpa de kriminella nätverken och rekryteringen till gäng

Motion 2017/18:46 av Robert Hannah (L)
Förbjud spel och lotteri på kredit för skuldsatta

Motion 2017/18:45 av Penilla Gunther (KD)
Öppna geodata ger samhällsekonomiska vinster

Motion 2017/18:44 av Penilla Gunther (KD)
Säkerhetsavstånd för cyklister vid omkörning

Motion 2017/18:43 av Penilla Gunther (KD)
Systematiskt arbete för kvinnofrid

Motion 2017/18:42 av Penilla Gunther (KD)
Styrmedel och affärsmodeller för ökad sjöfart inom Sverige

Motion 2017/18:41 av Penilla Gunther (KD)
Pant på engångsgrillar

Motion 2017/18:40 av Penilla Gunther (KD)
Nödvattenplaner i kommunerna

Motion 2017/18:39 av Penilla Gunther (KD)
Miljödifferentierade avgifter för att minska utsläpp

Motion 2017/18:38 av Penilla Gunther (KD)
Kartläggning av det svenska skattesystemet för företag

Motion 2017/18:37 av Penilla Gunther (KD)
Egenanställningsföretag

Motion 2017/18:36 av Aron Modig (KD)
Lagstifta om säkerhetsavstånd på 1,5 meter vid omkörning av cyklist

Motion 2017/18:35 av Björn Söder (SD)
Ändring i riksdagsordningen gällande sammansättningen av krigsdelegationens presidium

Motion 2017/18:34 av Björn Söder (SD)
Svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer

Motion 2017/18:33 av Björn Söder (SD)
Omförhandling av och folkomröstning om Sveriges medlemskap i EU, ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal

Motion 2017/18:32 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2017/18:31 av Tina Acketoft (L)
Smärtbehandling

Motion 2017/18:30 av Tina Acketoft (L)
Minerallagen

Motion 2017/18:29 av Mathias Sundin (L)
En svensk till Mars och andra förslag till en svensk rymdstrategi

Motion 2017/18:28 av Mathias Sundin (L)
Demokratiernas förbund

Motion 2017/18:27 av Johan Hultberg (M)
Körkort för synskadade

Motion 2017/18:26 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD)
Bevara och levandegör språket älvdalska

Motion 2017/18:25 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Rätt till försörjningsstöd

Motion 2017/18:24 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Utse granskningsnämnden för radio och tv genom en parlamentarisk grupp

Motion 2017/18:23 av Jeff Ahl (SD)
En andra chans för kommunala friskolor och fritidshem

Motion 2017/18:21 av Lars-Axel Nordell (KD)
Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Motion 2017/18:20 av Niclas Malmberg (MP)
Reseersättning med miljöstyrning

Motion 2017/18:19 av Niclas Malmberg (MP)
Skärpt lagstiftning vad gäller rattfylleri och olovlig körning

Motion 2017/18:18 av Robert Stenkvist (SD)
Reformera ungdomsrabatten för brott

Motion 2017/18:17 av Robert Stenkvist (SD)
Särskild antagningsgrupp till juristprogrammet för sökande med erfarenhet av polisyrket

Motion 2017/18:16 av Robert Stenkvist (SD)
Utbildning i hedersproblematik

Motion 2017/18:15 av Robert Stenkvist (SD)
Alternativa drivmedel i utbildningen

Motion 2017/18:14 av Robert Stenkvist och Mikael Jansson (båda SD)
Skärp straffen för fornminnesbrott

Motion 2017/18:13 av Robert Stenkvist (SD)
Krav på registrering av kontantkort

Motion 2017/18:12 av Robert Stenkvist (SD)
Nya medel för slussarna i Trollhättan

Motion 2017/18:11 av Caroline Szyber (KD)
Det måste bli lättare att få resning i Sverige

Motion 2017/18:10 av Caroline Szyber (KD)
En svensk författningsdomstol

Motion 2017/18:9 av Caroline Szyber (KD)
Freda våra akutsjukhus

Motion 2017/18:8 av Caroline Szyber (KD)
Taiwans deltagande i ICAO

Motion 2017/18:7 av Caroline Szyber (KD)
Ställ krav på säkrare identitetshandlingar vid personlig konkurs

Motion 2017/18:6 av Caroline Szyber (KD)
Satsningar för cykling

Motion 2017/18:5 av Caroline Szyber (KD)
Socialförsäkringar för egenföretagare

Motion 2017/18:4 av Caroline Szyber (KD)
Möjliggör ett Ivy League-universitet i Sverige

Motion 2017/18:3 av Caroline Szyber (KD)
Investeringsavtal mellan EU och Taiwan

Motion 2017/18:2 av Caroline Szyber (KD)
Ändra rösträttsåldern

Motion 2017/18:1 av Caroline Szyber (KD)
Trängselskatten på LidingöbronUppdaterad: 2017-09-23 00:21:46