Planerade ärenden för kammaren

Uttag 2017/18:plan

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare.

Tisdag 29 maj klockan 13.00

Näringsutskottet

Trafikutskottet

Konstitutionsutskottet


Onsdag 30 maj klockan 09.00

Socialförsäkringsutskottet

Utbildningsutskottet

 • Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
  Betänkande 2017/18:UbU26

Utrikesutskottet

Finansutskottet

Civilutskottet

Konstitutionsutskottet


Torsdag 31 maj klockan 12.00

Socialförsäkringsutskottet

Skatteutskottet

Utrikesutskottet

 • Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer
  Betänkande 2017/18:UU22

Måndag 4 juni klockan 10.00

Socialutskottet

Finansutskottet

 • Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
  Betänkande 2017/18:FiU44

Tisdag 5 juni klockan 13.00

Näringsutskottet

 • Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning
  Betänkande 2017/18:NU21

Torsdag 7 juni klockan 12.00

Kulturutskottet

Skatteutskottet

Civilutskottet

Utrikesutskottet


Måndag 11 juni klockan 10.00

Socialutskottet

Civilutskottet

Försvarsutskottet

Justitieutskottet


Tisdag 12 juni klockan 09.00

Civilutskottet

Utbildningsutskottet

Trafikutskottet

Näringsutskottet


Onsdag 13 juni klockan 09.15

Socialutskottet

Justitieutskottet

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Finansutskottet

Skatteutskottet


Torsdag 14 juni klockan 09.00

Miljö- och jordbruksutskottet

Civilutskottet

Socialutskottet

Konstitutionsutskottet

Finansutskottet


Fredag 15 juni klockan 09.00

Näringsutskottet

Utrikesutskottet

Socialutskottet


Måndag 18 juni klockan 10.00

Konstitutionsutskottet

Utrikesutskottet

Civilutskottet

Finansutskottet


Tisdag 19 juni klockan 09.00

Arbetsmarknadsutskottet

Utbildningsutskottet

 • Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
  Betänkande 2017/18:UbU30
 • Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas
  Betänkande 2017/18:UbU31

Trafikutskottet


Onsdag 20 juni klockan 09.00

Finansutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsmarknadsutskottet

 • Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning och Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning
  Betänkande 2017/18:AU15
 • Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden
  Betänkande 2017/18:AU16

Tisdag 26 juni klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.


Uppdaterad: 2018-05-25 04:42:19