Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Planerade ärenden för kammaren

Uttag

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare.

Onsdag 27 mars klockan 09.00

Trafikutskottet

 • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
  Betänkande 2018/19:TU9

Finansutskottet

Justitieutskottet

Socialförsäkringsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet

Kulturutskottet

Skatteutskottet


Torsdag 28 mars klockan 12.00

Socialutskottet

Trafikutskottet

Näringsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet


Onsdag 3 april klockan 09.00

Trafikutskottet

Näringsutskottet

Justitieutskottet

Försvarsutskottet

Utbildningsutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Torsdag 4 april klockan 12.00

Finansutskottet

 • Riksrevisionens rapporter om räkenskapssammandragets tillförlitlighet och räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser
  Betänkande 2018/19:FiU41

Civilutskottet

Trafikutskottet


Tisdag 9 april klockan 13.00

Socialförsäkringsutskottet


Onsdag 10 april klockan 09.00

Försvarsutskottet

Civilutskottet


Torsdag 11 april klockan 12.00

Konstitutionsutskottet

Justitieutskottet

 • Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott
  Utlåtande 2018/19:JuU19

Utrikesutskottet

Kulturutskottet

Trafikutskottet


Onsdag 24 april klockan 09.00

Civilutskottet

Konstitutionsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet

Utrikesutskottet

 • Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
  Betänkande 2018/19:UU3

Socialutskottet

Kulturutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Torsdag 25 april klockan 12.00

Utrikesutskottet

Justitieutskottet

Socialutskottet

Utbildningsutskottet


Torsdag 2 maj klockan 12.00

Finansutskottet

 • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning
  Betänkande 2018/19:FiU37

Justitieutskottet

Utrikesutskottet

 • Ett utökat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
  Betänkande 2018/19:UU13

Finansutskottet

Civilutskottet

Socialutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Tisdag 7 maj klockan 13.00

Socialförsäkringsutskottet

Finansutskottet

 • Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag
  Betänkande 2018/19:FiU36

Civilutskottet

Skatteutskottet

Justitieutskottet


Onsdag 8 maj klockan 09.00

Arbetsmarknadsutskottet

Skatteutskottet

Näringsutskottet


Torsdag 9 maj klockan 12.00

Miljö- och jordbruksutskottet

Utbildningsutskottet


Tisdag 14 maj klockan 13.00

Kulturutskottet


Onsdag 15 maj klockan 09.00

Civilutskottet

Konstitutionsutskottet

Justitieutskottet

Utrikesutskottet


Torsdag 16 maj klockan 12.00

Finansutskottet

Socialutskottet

Trafikutskottet


Tisdag 28 maj klockan 12.00

Socialutskottet

Trafikutskottet

Socialförsäkringsutskottet

Finansutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Justitieutskottet

 • Personuppgiftsbehandling i viss verksamhet som rör allmän ordning och säkerhet – anpassningar till EU:s dataskyddsreform
  Betänkande 2018/19:JuU26

Onsdag 29 maj klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Tisdag 4 juni klockan 13.00

Civilutskottet

Utrikesutskottet

Näringsutskottet


Onsdag 5 juni klockan 09.00

Miljö- och jordbruksutskottet

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Konstitutionsutskottet

Trafikutskottet


Onsdag 12 juni klockan 09.00

Socialutskottet

Utrikesutskottet


Torsdag 13 juni klockan 12.00

Finansutskottet

Civilutskottet

Utbildningsutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Fredag 14 juni klockan 09.00

Arbetsmarknadsutskottet

Trafikutskottet


Måndag 17 juni klockan 11.00

Konstitutionsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet

Näringsutskottet

 • Ändringar i lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel med anledning av EU:s handelsavtal med Japan
  Betänkande 2018/19:NU16

Finansutskottet


Tisdag 18 juni klockan 08.00

Justitieutskottet


Onsdag 19 juni klockan 09.00

Arbetsmarknadsutskottet

 • Internationella arbetsorganisationens (ILO) rekommendation om sysselsättning och anständigt arbete för fred och motståndskraft
  Betänkande 2018/19:AU15

UtrikesutskottetUppdaterad: 2019-03-21 14:19:55