EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 24 mars 2017

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2016/17:31


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-03-24 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Rättsliga och inrikes frågor
  Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
  Återrapport från möte i rådet den 8-9 december 2016
  Återrapport från informellt ministermöte den 26-27 januari 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 27-28 mars 2017
 2. (ca kl. 09.45) Rättsliga och inrikes frågor
  Statsrådet Anders Ygeman
  Återrapport från möte i rådet den 8-9 december 2016
  Återrapport från informellt ministermöte den 26-27 januari 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 27-28 mars 2017
 3. Justering
  Uppteckningar från sammanträdena den 1, 3 och 8 mars samt protokoll från sammanträdet den 17 mars.
 4. (ev.) Övriga frågor


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 31 mars
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3)
  och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Jordbruk och fiske