EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 19 maj 2017

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista samt utskick 3 2016/17:37


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-05-19 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Ekonomiska och finansiella frågor
  Finansminister Magdalena Andersson
  Återrapport från möte i rådet den 21 mars 2017
  Återrapport från informellt möte den 7-8 april 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 23 maj 2017
 2. (ca kl. 09.30) Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Kulturminister Alice Bah Kuhnke
  Återrapport från möte i rådet den 21-22 november 2016
  Information och samråd inför möte i rådet den 22-23 maj 2017
 3. (ca kl. 09.45) Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Statsrådet Anna Ekström
  Återrapport från möte i rådet den 17 februari 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 22-23 maj 2017
 4. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 5 maj 2017 samt protokoll från sammanträdet den 12 maj 2017
 5. (ev.) Övriga frågor

  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 24 maj
  kl. 13.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Konkurrenskraft