Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Civilutskottets sammanträde

09.30 torsdag 20 april 2017

Föredragningslista

Civilutskottet 2016/17:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:27
Datum och tid: 2017-04-20 09:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Planering och byggande (CU15)
Justering
Motioner
Föredragande: JW och EH

3. Bostadspolitik (CU14)
Justering
Motioner
Föredragande: TF

4. Fler steg för en effektivare plan- och bygglag (CU20)
Beredning
Prop. 2016/17: 151 och motioner
Föredragande: Sjö

5. EU-frågor

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 april 2017 kl. 9.30

8. Information från 2014 års vårdnadsutredning
Utredaren Monica Felding informerar om utredningsbetänkandet Se barnet! (SOU 2017:6)
Ca kl. 10

Bilagor