Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Försvarsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 18 april 2017

Föredragningslista

Försvarsutskottet 2016/17:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:31
Datum och tid: 2017-04-18 11:00
Plats: RÖ5-32

1. Information från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Generaldirektör Christina Malm
Avdelningschef Bengt Forssten

2. Justering av protokoll

3. Viktigt meddelande till allmänheten via telefon (FöU12)
Beredning
Prop. 2016/17:113
Föredragande: ML

4. En livsmedelsstrategi för Sverige (FöU4y)
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:104 och motioner
Föredragande: ML

5. Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 (FöU5y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Fortsatt beredning
Skr. 2016/17:75
Föredragande: RI

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2016/17:115 och motion
Föredragande: ML

7. Vitbok om EU:s framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2017) 2025
Föredragande: ML

8. EU-frågor

9. Anmälningar och kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 april 2017 kl. 10.00

Bilagor