Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Justitieutskottets sammanträde

10.00 torsdag 20 april 2017

Föredragningslista

Justitieutskottet 2016/17:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:23
Datum och tid: 2017-04-20 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott (JuU14)
Justering
Proposition 2016/17:108 och motioner
Föredragande: AB

3. Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess (JuU24)
Justering
Proposition 2016/17:95
Föredragande: TL

4. Den parlamentariska kontrollen av Europol - reviderat förslag
Beredning och justering
Föredragande: TL

5. Verksamheten inom Europeiska unionen under 2016 (JuU9y)
Yttrande till utrikesutskottet
Forts. beredning
Skrivelse 2016/17:115
Föredragande: SN

6. Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016
Ev. yttrande till konstitutionsutskottet
Forts. beredning
Skrivelse 2016/17:75
Föredragande: SN

7. Grovt fordringsbedrägeri och andra förmögenhetsbrott (JuU13)
Beredning
Proposition 2016/17:131 och motioner
Föredragande: KH

8. Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater (JuU27)
Beredning
Proposition 2016/17:139 och motion
Föredragande: AB

9. Förslag om att kalla myndighetsföreträdare till utskottet med anledning av händelserna den 7 april

10. Förslag till förordning om användning av SIS för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna
Subsidiaritetsprövning
KOM(2016) 881
Föredragande: SN

11. Förslag till förordning om användning av SIS på området in- och utresekontroller m.m.
Subsidiaritetsprövning
KOM(2016) 882
Föredragande: SN

12. Förslag till förordning om användandet av SIS på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete m.m.
Subsidiaritetsprövning
KOM(2016) 883
Föredragande: SN

13. EU-frågor

14. Inkomna skrivelser

15. Inbjudningar och besök

16. Arbetsplan

17. Övriga frågor

18. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 april 2017 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 22
Utkast till betänkande 2016/17:JuU14
Utkast till betänkande 2016/17:JuU24
Förslag till gemensam parlamentarisk kontrollgrupp av Europol och ändringstabell.
Utkast till utlåtande kommer att skickas ut under onsdagen
Utkast till yttrande 2016/17:JuU9y
PM och PM från moderata ledamöter i JuU
PM och motioner
PM
PM
PM och KOM(2016) 881
PM och KOM(2016) 882
PM och KOM(2016) 883
Lista på inkomna EU-dokument
Lista på inkomna skrivelser
Inbjudan från Europaparlamentet till möte om den europeiska säkerhetsstrategin i Bryssel den 11 maj 2017
Besök av Europarådet och GRETA den 9 maj 2017
Besök (och sammanträde) hos FRA den 2 maj 2017
Besök från Förenade Arabemiraten den 24-25 april 2017
Veteranföreningens årsmöte den 10 maj 2017
Arbetsplan 18