Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Socialförsäkringsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 18 april 2017

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2016/17:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:32
Datum och tid: 2017-04-18 11:00
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Migration och asylpolitik (SfU15)
Justering
Motioner
Föredragande: MN

3. Anhöriginvandring (SfU16)
Justering
Motioner
Föredragande: SB

4. Arbetskraftsinvandring (SfU17)
Justering
Motioner
Föredragande: SB

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2016
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2016/17:75
Föredragande: JE

6. Verksamheten i EU under 2016
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2016/17:115 och motion
Föredragande: JE

7. Vitboken om EU:s framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2017) 2025
Föredragande: JE

8. Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen (SfU21)
Beredning
Prop. 2016/17:150 och motion
Föredragande: KS

9. Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn (SfU23)
Beredning
Prop. 2016/17:154 och motioner
Föredragande: MN

10. Vissa socialförsäkringsfrågor (SfU24)
Beredning
Prop. 2016/17:152
Föredragande: KS

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 april 2017 kl. 11.00.

Bilagor