Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Skatteutskottets sammanträde

10.00 torsdag 20 april 2017

Föredragningslista

Skatteutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-04-20 10:00
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. EU-dokument

4. Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen (SkU21)
Beredning
Prop. 2016/17:58 och motioner
Föredragande: Åkerrén

5. Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem (RiR 2016:20) (SkU27)
Beredning
Skr. 2016/17:81 och motion
Föredragande: Pyka

6. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2016/17:75
Föredragande: Åkerrén

7. En livsmedelsstrategi för Sverige
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Prop. 2016/17:104 och motioner
Föredragande: Winter

8. Verksamheten i Europeiska unionen under 2016
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skr. 2016/17:115 och motion
Föredragande: Wallin

9. Vitbok om EU:s framtid
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
KOM(2017) 2025
Föredragande: Wallin

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 april 2017 kl. 11.00

Bilagor