Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Socialutskottets sammanträde

09.30 torsdag 20 april 2017

Föredragningslista

Socialutskottet 2016/17:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:37
Datum och tid: 2017-04-20 09:30
Plats: RÖ 4-50

1. Justering av protokoll
Prot. 2016/17:36

2. Folkhälsofrågor (SoU7)
Justering
Motioner
Föredragande: MK

3. Inkomna EU-dokument
Föredragande: CS

4. Kanslimeddelanden
Förteckning över inkomna skrivelser delas på bordet.

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdag den 25 april 2017 kl. 11.00

Bilagor