Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utrikesutskottets sammanträde

11.00 tisdag 18 april 2017

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2016/17:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30
Datum och tid: 2017-04-18 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:29

2. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer
i svensk utrikespolitik (UU15)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2016/17:62 och motioner
Förslag till betänkande 2016/17:UU15
Föredragande: Fredrik Kirst

3. Interparlamentariska unionen (IPU) (UU16)
Fortsatt beredning
Redogörelse 2016/17:RS3
Förslag till betänkande 2016/17:UU16
Föredragande: Moa Larsson

4. Den parlamentariska församlingen för Unionen för
Medelhavet (PA-UfM) (UU17)
Fortsatt beredning
Redogörelse 2016/17:RS2
Förslag till betänkande 2016/17:UU17
Föredragande: Josefina Kildjer

5. Skrivelse 75
Beredning
Skrivelse 2016/17:75
Redogörelse 2016/17:RS

PM Skrivelse 75
Föredragande: Josefina Kildjer

6. Uppföljning av regleringsbreven för 2016 (UO5 och UO7)
PM
Föredragande: Agota Földes

7. Fråga om ev. sammansatt utrikes- och försvarsutskott
(UFöU)

Ev. beslut
Prop. 2016/17:127

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 april 2017 kl. 09:30.

Bilagor