Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 21 mars 2017

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:27
Datum och tid: 2017-03-21 11:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Landsbygdsministerns agerande i samband med förhandlingarna om förslaget till förordning om fastställande av fiskemöjligheter i Östersjön för 2017 – G18
Beredning
Föredragande: JG

4. Överblick

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2016/17:26
3. Skrivelse från Regeringskansliet, kansliPM
4. Tidigare utsänt mtrl