Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 20 april 2017

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2016/17:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:34
Datum och tid: 2017-04-20 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Regeringens beslut om statens kommande investering i Nobel Center i Stockholm – G25
Beredning
Föredragande: JJ

4. Före detta regeringens utövande av ägandet i Nordea avseende etik i kundverksamheten – G5
Beredning
Föredragande: LW

5. Ministerns för internationellt utvecklingssamarbete och klimat agerande vid ett informellt ministermöte – G20
Beredning
Föredragande: JG

6. Regeringens agerande i samband med förhandlingarna om EU:s nya vapendirektiv – G12
Beredning
Föredragande: JG

7. Landsbygdsministerns agerande i samband med förhandlingarna om förslaget till förordning om fastställande av fiskemöjligheter i Östersjön för 2017 – G18
Beredning
Föredragande: JG

8. Ministerns för högre utbildning och forskning uttalande i massmedia – G28
Beredning
Föredragande: JG

9. Statsrådet Helene Hellmark Knutssons rekrytering av en statssekreterare – G3
Beredning
Föredragande: HH

10. Kultur- och demokratiministerns agerande i Europeiska unionens ministerråd – G34
Beredning
Föredragande: HH

11. Inrikesministerns uttalanden efter överläggning i riksdagen om en europeisk gränsbevakning – G9
Beredning
Föredragande: ACB

12. Användningen av Utrikesdepartementets twitterkonto i anslutning till en omröstning i kammaren – G14
Beredning
Föredragande: ACB

13. Statsministerns användning av ordet diktatur – G21
Beredning
Föredragande: ACB

14. Statsministerns uttalanden om Sverigedemokraterna – G22
Beredning
Föredragande: ACB

15. Regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen – G29
Beredning
Föredragande: ACB

Bilagor


1. Särskilt protokoll 2016/17:33
3–4. Tidigare utsänd recit
5. - Tidigare utsänd skrivelse från Regeringskansliet
- Tidigare utsänd recit
6–14. Tidigare utsänd recit
15. Recit