Beslut

16.00 onsdag 17 maj 2017
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)