EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 17 november 2017

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2017/18:12


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-11-17 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Statsrådet Helene Hellmark Knutsson
  Återrapport från möte i rådet den 22-23 maj 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 20-21 november 2017
 2. (ca kl. 09.30) Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Kultur - och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
  Återrapport från möte i rådet den 22-23 maj 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 20-21 november 2017
 3. (ca kl. 09.45) Allmänna frågor
  Statssekreterare Oscar Stenström
  Återrapport från möte i rådet den 17 oktober 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 november 2017
 4. Allmänna frågor (art. 50)
  Statssekreterare Oscar Stenström
  Återrapport från möte i rådet den 17 oktober 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 november 2017
 5. Toppmötet inom det Östliga partnerskapet den 24 november 2017
  Ambassadör Anna Westerholm, Utrikesdepartementet
  Information om toppmötet inom det Östliga partnerskapet
 6. Justering
  Uppteckningar från sammanträdet den 3 november 2017 samt protokoll från sammanträdet den 10 november 2017.
 7. Interparlamentarisk konferens i Georgien den 3-4 december 2017
  Beslut om deltagande - Program
 8. (ev.) Övriga frågor
  forts.
  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 24 november
  kl. 09.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Utrikes frågor- utveckling
  * Konkurrenskraft