EU-nämndens sammanträde

09.00 fredag 16 mars 2018

EU-nämnden

Reviderad kallelse och föredragningslista samt utskick 2 2017/18:27


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-03-16 kl. 9:00:
Plats: Skandiasalen (N3). Obs! Entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Återrapport från möte i rådet den 26 februari 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 mars 2018
 2. (ca kl. 9.30) Allmänna frågor
  Utrikesminister Margot Wallström
  Statsrådet Ann Linde
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 mars 2018
 3. Allmänna frågor
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 27 februari 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 mars 2018
 4. Allmänna frågor (art. 50)
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möte i rådet den 27 februari 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 20 mars 2018
 5. (ca kl. 10.30) Jordbruk och fiske
  Statsrådet Sven-Erik Bucht
  Återrapport från möte i rådet den 19 februari 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 19 mars 2018
 6. Uppteckningar från sammanträdet den 21 februari och 2 mars 2018 samt protokoll från sammanträdet den 9 mars 2018
 7. (ev.) Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 21 mars kl. 14.00 i Skandiasalen (N3) och behandlar:
  * Europeiska rådet forts.