EU-nämndens sammanträde

14.15 tisdag 15 maj 2018

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:33


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-05-15 kl. 14:15
Plats: Skandiasalen (N3), entré från Västerlånggatan 1

Föredragningslista

 1. Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer
  Statsminister Stefan Löfven
  Information och samråd inför informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 16 maj 2018
 2. (ev.) Övrigt


  Anm.:
  Nästa sammanträde äger rum fredagen den 18 maj 2018
  kl. 09.00 i Skandiasalen och behandlar
  * Utrikes frågor - handel
  * Utrikes frågor - utveckling
  * Utbildning, ungdom, kultur och idrott