EU-nämndens sammanträde

09.15 fredag 18 maj 2018

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:34


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2018-05-18 kl. 9:15:
Plats: Skandiasalen (N3)

Föredragningslista

 1. Utrikes frågor - handel
  Statsrådet Ann Linde
  Återrapport från möten i rådet den 10 och 13 december 2017
  Återrapport från informellt ministermöte den 27 februari 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 22 maj 2018
 2. (ca kl. 09.45) Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Statsrådet Anna Ekström
  Återrapport från möte i rådet den 20-21 november 2017
  Återrapport från möte i rådet den 15 februari 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 22-23 maj 2018
 3. (ca kl. 10.00) Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Statssekreterare Per Olsson Fridh
  Återrapport från möte i rådet den 20-21 november 2017
  Återrapport från informellt ministermöte den 28 februari 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 22-23 maj 2018
 4. (ca kl. 10.10) Utbildning, ungdom, kultur och idrott
  Socialminister Annika Strandhäll
  Återrapport från möte i rådet den 20-21 november 2017
  Information och samråd inför möte i rådet den 22-23 maj 2018
 5. (ca kl. 10.20) Utrikes frågor - utveckling
  Statsrådet Isabella Lövin
  Återrapport från möte i rådet den 11 december 2017
  Återrapport från informellt ministermöte den 20 februari 2018
  Information och samråd inför möte i rådet den 22 maj 2018
 6. (ev.) Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 23 maj kl. 14.00 i RÖ9-54 och behandlar:
  *Ekonomiska och finansiella frågor
  forts.