EU-nämndens sammanträde

08.00 onsdag 11 oktober 2017

EU-nämnden

Kallelse och föredragningslista 2017/18:5


Möte: Sammanträde med EU-nämnden
Datum: 2017-10-11 kl. 8:00:
Plats: EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54)

Föredragningslista

 1. Statsrådet Heléne Fritzon
  Information och samråd inför möte i rådet den 12-13 oktober 2017
  (avseende dagordningspunkt 16 på rådets dagordning, Migration)
 2. (ev.) Övriga frågor

  Anm.: Nästa sammanträde äger rum fredagen den 13 oktober
  kl. 09:00
  i EU-nämndens sessionssal (RÖ9-54) och behandlar:
  * Utrikes frågor
  * Allmänna frågor
  * Allmänna frågor (art. 50)