Sammansatta civil- och kulturutskottets sammanträde

10.30 tisdag 15 maj 2018

Föredragningslista

Sammansatta civil- och kulturutskottet 2017/18:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4
Datum och tid: 2018-05-15 10:30
Plats: RÖ7-35

1. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:3 av den 26 april 2018

2. Politik för gestaltad livsmiljö (CKrU1)
Justering

Skrivningsförslag
Föredragande: Maria Ljungkvist

3. Övriga frågor

Bilagor