Konstitutionsutskottets sammanträde

09.00 torsdag 15 februari 2018

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30
Datum och tid: 2018-02-15 09:00
Plats: RÖ7-08

1. Justering av protokoll

2. Anmälningar

3. Kommunala och regionala frågor (KU33)
Motioner
Föredragande: EL

4. Granskning av regeringen

5. Övriga frågor

Bilagor


1. Protokoll
2. KansliPM
3. Utkast och motioner
4. Se särskild föredragningslista