Konstitutionsutskottets sammanträde

11.00 tisdag 13 mars 2018

Föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:36
Datum och tid: 2018-03-13 11:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Granskning av regeringen

Lokal: RÖ7-08

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. EU-bevakning

5. Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner (KU14)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:59 och motioner
Föredragande: JJ

6. Ändrade mediegrundlagar (KU16)
Beredning
Prop. 2017/18:49 och motioner
Föredragande: KÖ

7. Granskning av regeringen

8. Övriga frågor

Bilagor


1. Se särskild föredragningslista
2. Protokoll
4. KansliPM
5-6. Utkast och motioner
7. Se särskild föredragningslista