Miljö- och jordbruksutskottets sammanträde

11.00 tisdag 14 november 2017

Föredragningslista

Miljö- och jordbruksutskottet 2017/18:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8
Datum och tid: 2017-11-14 11:00
Plats: RÖ 7-26

1. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård (MJU1)
Beredning
Prop 2017/18:1 och motioner
Föredragande: HR och NL

2. Kommissionens arbetsprogram 2018
För ev. yttrande till utrikesutskottet
KOM (2017) 650
Föredragande: AS

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 november 2017 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: PM och motioner
Punkt 2: PM och KOM(2017) 650


Dessutom bifogas:
Preliminära sammanträdestider
Utskottets arbetsplan