Näringsutskottets sammanträde

13.00 torsdag 23 augusti 2018

Föredragningslista

Näringsutskottet 2017/18:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34
Datum och tid: 2018-08-23 13:00
Plats: RÖ 4-27

1. Kommissionens förslag om marknadskontroll
Överläggning
Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet
KOM(2017) 795

2. Kommissionens förslag om onlinebaserade förmedlingstjänster
Överläggning
Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet
KOM(2018) 238

3. Kommissionens förslag om tilläggsskydd för läkemedel
Subsidiaritetsprövning
Beslut
Föredragande: MK
KOM(2018) 317

4. Kommissionens förslag om program för den inre marknaden m.m.
Subsidiaritetsprövning
Beslut
Föredragande: MK
KOM(2018) 441

5. Kommissionens förslag om ändring av förordning om medel för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning
Subsidiaritetsprövning
Beslut
Föredragande: JF
KOM(2018) 498

6. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: JF

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll

Bilagor