Socialförsäkringsutskottets sammanträde

10.30 torsdag 15 februari 2018

Föredragningslista

Socialförsäkringsutskottet 2017/18:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:22
Datum och tid: 2018-02-15 10:30
Plats: RÖ 4-43

1. Justering av protokoll

2. Migration och asylpolitik (SfU15)
Beredning
Motioner
Föredragande: KS, MN, WS

3. Anhöriginvandring (SfU16)
Beredning
Motioner
Föredragande: SB

4. Arbetskraftsinvandring (SfU17)
Beredning
Motioner
Föredragande: SB

5. Medborgarskap (SfU18)
Beredning
Motioner
Föredragande: MN

6. Socialavgifter (SfU19)
Beredning
Motioner
Föredragande: WS

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 mars 2018 kl. 10.30

Bilagor