Utrikesutskottets sammanträde

09.30 torsdag 15 februari 2018

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:22
Datum och tid: 2018-02-15 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Stärkt exportkontroll av krigsmateriel (UU9)
Justering
Proposition 2017/18:23 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU9
Föredragande: Madeleine Gabrielson

2. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:21

3. Globala flyktingramverket (GCR)
Information (tillsammans med Socialförsäkringsutskottet)
PM
Bakgrund GCR
Global Compact on Refugees
New York Declarion
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

4. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Dagordning
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

5. Utrikesförvaltningens ekonomi
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

6. SIPRIS:s stadgar
Information
PM
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

7. Svensk Latinamerikapolitik
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

8. Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd
Information
Pow
Veckobrev 4
Veckobrev 5
Veckobrev 6
- Departementsråd, chef för FN-enheten Efraim Gomez, UD

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 mars 2018 kl. 09:30


Bilagor