Utrikesutskottets sammanträde

09.30 torsdag 12 oktober 2017

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5
Datum och tid: 2017-10-12 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
Kommenterad dagordning
Rådets slutsatser om åtgärdsprogrammet för mänskliga rättigheter
och demokrati
Rådets slutsatser om EU:s prioriteringar under UN Human Rights
Fora in 2017
Rådets slutsatser om Demokratiska Folkrepubliken Korea

2. (Kl. 10:30) Brexit
Information
- Statssekreterare Hans Dahlgren, SB
Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets (GAC) möte om
Artikel 50

3. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:4

4. Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid
(UU5)
Beredning
KOM(2017) 315
Försvarsutskottets yttrande
Utlåtande 2017/18:UU5
Föredragande: Ingrid Svensson

5. Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen
och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande
SADC-staterna, å andra sidan (UU6)
Beredning
Proposition 2016/17:210
Betänkande 2017/18:UU6
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

6. Utgiftsområde 1: Utrikesförvaltningen (UU1y)
Beredning
Budgetproposition UO1
2017/18:UU1y
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

7. Ramarna för utgiftsområde 5 och 7 (UU2y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
PM
Budgetproposition UO5
Budgetproposition UO7
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

8. Höständringsbudgeten (UU3y)
Fråga om yttrande till finansutskottet
Beredning
PM
Höständringsbudgeten
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

9. Subsidiaritetsärenden (UU4y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
PM
Konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens tillämpning av
subsidiaritetsprincipen
Avgjorda subsidiaritetsärenden i riksdagen 2016
Avgjorda subsidiaritetsärenden per politikområde
Föredragande: Josefina Kildjer

10. (Kl. 11:30) Nordkorea
Information
- Forskningsledare Jerker Hellström, FOI
- Forskningsledare Anders Lennartsson, FOI

11. Kanslimeddelanden

12. Övriga frågor

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 11:00

Bilagor