Utbildningsutskottets sammanträde

10.00 torsdag 12 oktober 2017

Föredragningslista

Utbildningsutskottet 2017/18:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3
Datum och tid: 2017-10-12 10:00
Plats: RÖ 4-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:2

2. Anmälningar

3. Inkomna EU-dokument
Lista över inkomna EU-dokument

4. Politisk information i skolan (UbU9)
Fråga om att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över prop. 2017/18:17 och motioner
Föredragande: CN

5. Inbjudan till Europeiska interparlamentariska rymdkonferensen, den 6-7 november 2017 i Tallinn, Estland
Beslut om ev. deltagande
Föredragande: CN
Inbjudan och program

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Sammanträdesplan

9. Stadgar för Riksbankens Jubileumsfond (UbU8)
Beredning
Redogörelse 2016/17:RJ2
Föredragande: RA
FPM-UbU8

Bilagor


Offentlig utfrågning om Sverige i FN:s säkerhetsråd - program