Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

11.00 tisdag 13 mars 2018

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34
Datum och tid: 2018-03-13 11:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Offentlig utfrågning med f.d. styrelseordförande
Rolf Annerberg, Transportstyrelsen

Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling – G9 och 12

Lokal: RÖ7-08

2. Justering av protokoll

3. Anmälningar

4. Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket – G1
Beredning
Föredragande: JJ

5. Ministerns för högre utbildning och forskning agerande då det gäller Blekinge tekniska högskola – G7
Beredning
Föredragande: KÖ

6. Miljöministerns agerande i frågan om förnyat EU-godkännande för glyfosat – G19
Beredning
Föredragande: JFG

7. Statsministerns samråd med EU-nämnden inför ett informellt Europeiskt råd – G27
Beredning
Föredragande: EL

8. Regeringens hantering av tillkännagivande om tilläggsdirektiv i Arbetsmarknadsutredningen – G6
Beredning
Föredragande: JD

9. Justitie- och inrikesministerns hantering av riksdagens kommande beslut om tillkännagivande av avskaffande av tillståndskravet för polisens kameraövervakning – G22
Beredning
Föredragande: JD

10. Beredningen av riksdagens tillkännagivande om valdeltagande bland utlandssvenskar – G31
Beredning
Föredragande: JD

11. EU- och handelsministerns agerande på ministerrådet för allmänna frågor (GAC) – G28
Beredning
Föredragande: KD

12. Överblick

13. Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling – G9 och 12
Beredning
Föredragande: LW

14. Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens it-upphandling – G10–11 och 15
Beredning
Föredragande: LW

Bilagor


2. Särskilt protokoll 2017/18:32
(delas elektroniskt under fredag)
4–10. Skrivelse från Regeringskansliet
11. Skrivelse från Regeringskansliet (delas delvis vid smtr)
12. Granskningslistan
13. KansliPM (delas vid smtr)
14. Se punkt 13