Konstitutionsutskottets sammanträde - granskning

09.00 torsdag 15 mars 2018

Särskild föredragningslista

Konstitutionsutskottet 2017/18:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:35
Datum och tid: 2018-03-15 09:00
Plats: Skandiasalen, N3-04

1. Offentlig utfrågning med f.d. statssekreterare Ann Linde
Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling – G9 och 12

Lokal: RÖ7-08

2. Sluten utfrågning med f.d. statssekreterare Ann Linde
Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling – G9 och 12

3. Regeringens agerande i samband med Transportstyrelsens it-upphandling – G9 och 12
Beredning
Föredragande: LW

4. Förra regeringens agerande i fråga om Transportstyrelsens it-upphandling – G10–11 och 15
Beredning
Föredragande: LW

5. Justering av protokoll

6. Anmälningar

7. Ministerns för högre utbildning och forskning agerande då det gäller Blekinge tekniska högskola – G7
Beredning
Föredragande: KÖ

8. Beredningen av riksdagens tillkännagivande om valdeltagande bland utlandssvenskar – G31
Beredning
Föredragande: JD

9. Överblick

Bilagor


3. KansliPM
4. KansliPM (delas vid smtr)
5. Särskilt protokoll 2017/18:33 och 2017/18:34
8. KansliPM