Beslut

16.00 onsdag 15 november 2017
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)