Beslut

16.00 onsdag 18 april 2018
Riksdagen beslutar om ärenden. Föredragningslista (pdf)