Frågestund

14.00 torsdag 19 april 2018

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) 
  • Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S)
  • Minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson (S)
  • Socialminister Annika Strandhäll (S)

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde. Frågor till övriga ministrar förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen.

Föredragningslista (pdf) Webb-tv