IPU:s möte i St Petersburg

lördag 14 oktober 2017

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen, IPU, deltar i IPU:s församling i S:t Petersburg, Ryssland. Mötet äger rum den 14–18 oktober.

IPU-delegationen