KU-utfrågning om granskningsärenden

09.00 torsdag 19 april 2018

I april håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Tid: Den 19 april klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Utrikesminister Margot Wallström (S)

Granskningsärenden

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Webb-tv