Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Arktiska parlamentarikerkonferensen

En delegation från riksdagen deltar i den arktiska parlamentarikerkonferensen, CPAR, i Enare i Finland den 16-19 september.