Civilutskottets sammanträde

11.30 torsdag 6 december 2018

Föredragningslista

Civilutskottet 2018/19:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8
Datum och tid: 2018-12-06 11:30
Plats: RÖ7-41

1. Justering av protokoll

2. Budgetpropositionen - Utgiftsområde 18 (CU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: Sjö, RH

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 december 2018 kl. 11.00

Bilagor