Justitieutskottets sammanträde

11.30 torsdag 6 december 2018

Föredragningslista

Justitieutskottet 2018/19:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:11
Datum och tid: 2018-12-06 11:30
Plats: RÖ 7-44

1. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)
Beredning
Proposition 2018/19:1 och motioner
Föredragande: CU, KH, LL

2. Justering av protokoll

3. EU-frågor

4. Kanslimeddelanden

5. Arbetsplan

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 december 2018 kl. 11.00.

Bilagor


PM, recit och motioner
Protokoll 10
-
-
Arbetsplan 7