Skatteutskottets sammanträde

09.30 torsdag 6 december 2018

Föredragningslista

Skatteutskottet 2018/19:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:11
Datum och tid: 2018-12-06 09:30
Plats: RÖ 4-09

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Skattefrågor i budgetpropositionen för 2019 (SkU1y)
Justering
Prop. 2018/19:1 och motioner
Föredragande: Pyka, Wallin, Winter, Berggren, Bergman

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 december 2018 kl. 11.00

Bilagor