Trafikutskottets sammanträde

10.00 torsdag 6 december 2018

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10
Datum och tid: 2018-12-06 10:00
Plats: RÖ 7-23

1. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Helena Lindberg, projektledare Ingemar Delveborn, enhetschef Lena Björck och ämnessakkunniga Åsa Weinholt från Riksrevisionen informerar om granskningen om tillämpningen av fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastrukturen (RiR 2018:30)

2. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2018/19:9

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 december kl. 11.30Bilagor


Punkt 1. Rapport
Punkt 2. Protokoll
Punkt 3. TU-Hänt