Trafikutskottets sammanträde

11.30 torsdag 6 december 2018

Föredragningslista

Trafikutskottet 2018/19:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:11
Datum och tid: 2018-12-06 11:30
Plats: RÖ 7-23

1. Utgiftsområde 22 Kommunikationer (TU1)
Fortsatt beredning
Proposition 2018/19:1 och motioner

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 december kl. 11.00

Bilagor