Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Fortbildningsdag för lärare

09.20 fredag 15 mars 2019

EU i din undervisning. Det är temat för vårens fortbildningsdag för lärare fredagen den 15 mars. 

Fortbildningsdagen ska ge lärare möjlighet att fördjupa sina kunskaper om riksdagens EU-arbete och kopplingarna mellan riksdagen och EU samt ge inspiration om hur man kan arbeta med EU i sin undervisning.

Fortbildningsdag våren 2019

Webb-tv