Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Förbättringar av vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn, m. m. (prop. 1981/82:216)

Motion 1981/82:2541 Rune Gustavsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1981/82:2541 Rune Gustavsson m. fl. Förbättringar av vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn, m. m. (prop. 1981/82:216) I proposition 1981/82:216 om förbättringar av vårdbidraget till föräldrar med handikappade barn m. m.

1982-05-11

Rätten till avdrag för mervärdeskatt i vissa fall, m. m. (prop.

Motion 1981/82:2539 Göthe Knutson och Åke Polstam

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1981/82 2539-2544 Motion 1981/82:2539 Göthe Knutson och Åke Polstam Rätten till avdrag för mervärdeskatt i vissa fall, m. m. (prop. 1981/82:214) Propositionen innehåller välbetänkta förslag till lagändringar i syfte att stävja missbruk

1982-05-07

Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av ett från riksdagens utskottskommitté inkommet betänkande om riksdagens utskott (förs. 1981/82:22)

Motion 1981/82:2535 Göran Karlsson m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1981/82:2535 Göran Karlsson m. fl. Skrivelse från talmanskonferensen med överlämnande av ett från riksdagens utskottskommitté inkommet betänkande om riksdagens utskott (förs. 1981/82:22) I denna motion tar vi upp de förslag från

1982-05-03