Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Säkerhetsskyddet i riksdagen (förs. 1982/83:24)

Motion 1982/83:2436 Anders Svärd och Birgitta Hambraeus

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Mot. 1982/83 2436-2437 Motion 1982/83:2436 Anders Svärd och Birgitta Hambraeus Säkerhetsskyddet i riksdagen (förs. 1982/83:24) I förslaget framlägger förvaltningsstyrelsen förslag till lag som skall reglera säkerhetsskyddet i riksdagen under

1983-05-11

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84,

Motion 1982/83:2428 Rolf Rämgård m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 13 Motion 1982/83:2428 Rolf Rämgård m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. (kompletteringsproposition) (prop. 1982/83:150) I centerns partimotion om småföretagsfrågor under allmänna motionstiden i

1983-05-10

Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84,

Motion 1982/83:2424 Kerstin Göthberg m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. 6 Motion 1982/83:2424 Kerstin Göthberg m. fl. Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1983/84, m. m. (kompletteringsproposition) (prop. 1982/83:150) Inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde föreslås under anslaget

1983-05-10