Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Bibehållet statligt huvudmannaskap för sjukgymnastutbildning i Stockholm och Lund

Motion 1986/87:Ub667 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87 :Ub667 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c) Bibehållet statligt huvudmannaskap för sjukgymnastutbildning i Stockholm och Lund Sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund har utvecklats väl. Den statliga sjukgymnastikutbildningen

1987-12-20

Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning (prop. 1986/87:159)

Motion 1986/87:N185 Birgitta Hambraeus m. fl. (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87:N185 Birgitta Hambraeus m. fl. (c) Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning (prop. 1986/87:159) Kärnkraftsavvecklingen måste börja nu. Därigenom påverkar vi också andra länders avvecklingsplaner.

1987-06-01

Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning (prop. 1986/87:159)

Motion 1986/87:N184 Alf Svensson (c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87:N184 Alf Svensson (c) Vissa utgångspunkter för energisystemets omställning (prop. 1986/87:159) Avveckla kärnkraften före år 2000 Regeringens proposition om avveckling av kärnkraften innebär att den stora kärnkraftsolyckan

1987-06-01