Centerpartiet

Centerpartiets logotyp
  • centerpartiet.se
  • Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
  • Telefon 08-617 38 00
  • E-post info[på]centerpartiet.se

Sagt & gjort

Här hittar du det partiet sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen, anföranden i kammaren och KU-anmälningar. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Hinder för sjukvårdspersonal att arbeta ideellt

Skriftlig fråga 2011/12:738 av Zander, Solveig (C)

den 30 augusti Fråga 2011/12:738 Hinder för sjukvårdspersonal att arbeta ideellt av Solveig Zander (C) till socialminister Göran Hägglund (KD) Under senare delen av sommaren har det uppmärksammats att sjukvårdspersonal som arbetar frivilligt måste journalföra sina insatser. Det har skapat

Inlämnad: 2012-08-30 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Möjligheter för sparbanker att öka sin kapitalbas genom att ge ut sparbanksbevis

Skriftlig fråga 2011/12:502 av Källström, Emil (C)

den 30 mars Fråga 2011/12:502 Möjligheter för sparbanker att öka sin kapitalbas genom att ge ut sparbanksbevis av Emil Källström (C) till statsrådet Peter Norman (M) För landsbygden, mindre städer och ett lokalt näringsliv har de lokala sparbankerna en stor betydelse. Sparbankerna är

Inlämnad: 2012-03-30 Besvarare: Peter Norman (M)

Tydligare direktiv för Finansinspektionen avseende analyser av stora affärer

Skriftlig fråga 2011/12:462 av Åsling, Per (C)

den 9 mars Fråga 2011/12:462 Tydligare direktiv för Finansinspektionen avseende analyser av stora affärer av Per Åsling (C) till statsrådet Peter Norman (M) I skrivande stund planeras för en av Sveriges största livförsäkringsaffärer genom tiderna. Skandia Liv avser att förvärva Skandia

Inlämnad: 2012-03-09 Besvarare: Peter Norman (M)